ผลิตภัณฑ์แนะนำ See All

InfoGraphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ....

Egyptian Firm Plans Halal Meat factory in Kano

Kano state government and Bovine Masters, an Egyptian investment company will soon sign a Memorandum of Understanding for the establishment of a multi-million dollars Halal Meat factory in the state capital.

Saudi Arabia: Muslim World League Launches Halal Identification System

MAKKAH: The Muslim World League on Tuesday launched an advanced halal identification system, which will help to guarantee that all meat products exported to Saudi Arabia, and a number of other countries, comply with Shariah standards.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 “Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต”

จัfงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 เรื่อง “Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การพัฒนาฮาลาลไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เวลา 08.30 – 13.00 น.

UAE Market Profile 2018

On October 1, 2017, the UAE implemented an excise tax on tobacco products, carbonated drinks and energy drinks. The tax applies to both locally manufactured and imported goods. The applicable tax rates are 50% for carbonated drinks and 100% for tobacco products and energy drinks.

Saudi Arabia Market Profile 2018

Saudi Arabia is an oil-reliant economy, boasting the largest proven crude oil reserves in the world. Ongoing structural reform efforts and an improving outlook for oil exports signal that Saudi Arabia's economic growth will continue to strengthen in the short- to medium term. In order to shore up economic growth, on December 18, 2018, the government announced an expansionary budget for 2019, which focuses on boosting capital expenditure.

Qatar Market Profile 2018

Economic growth of Qatar is likely to accelerate slightly in the short term, as rising energy receipts help ease fiscal constraints, spending on the multi-year infrastructure upgrades ahead of the FIFA World Cup continues, and the USD10 billion Barzan natural gas facility comes online in 2020.

6th OIC Halal Expo 2018

"The Biggest Halal Expo in the World" We are pleasured to welcome you Halal Expo together with World Halal Summit 2018

India Foodex 2018

Indian food scenario is bound to grow and imports will continue to play a major role subject to the support or fair acceptance they get from several government authorities. One can clearly foresee a growth in areas that aid health and nutrition, for example, fresh fruits, dry fruits, specialty food products, dairy, and cheese. Demand trends clearly indicate that Indian consumers are looking for more healthy products. The farmers also benefit in this process. One example is the success story of apple growers of Himanchal Pradesh whose produce now fetch a much higher price than in the past. It is also necessary to ensure that the consumer gets quality products.

Halal European Expo 2018

The largest B2B Halal fair of Europe; European Halal Expo 2018 will take place from 20 until 21 June 2018 in Jaarbeurs Utrecht - The Netherlands.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก