รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
81

ชื่อบริษัท : General Trading & Food Processing Co

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ : www.trafco.com

อ่านเพิ่มเติม
82

ชื่อบริษัท : General Trading & Food Processing Co

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.trafco.com

อ่านเพิ่มเติม
83

ชื่อบริษัท : Jawad Coldstores

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.jawad.com

อ่านเพิ่มเติม
84

ชื่อบริษัท : MIDDLE EAST FOOD TRADING EST.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.mefood.net

อ่านเพิ่มเติม
85

ชื่อบริษัท : Titanic Company

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
86

ชื่อบริษัท : Universal Enterprises

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.mannaigroup.com

อ่านเพิ่มเติม
87

ชื่อบริษัท : Y.K. & P. Maghanmal & Sons W.L.L.

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
88

ชื่อบริษัท : 49 CONSULTANT & ENGR.GROUP

สินค้า : Beverage , Non-alcoholic beverage

เว็บไซต์ : HTTP://WWW.49CGROUP.COM

อ่านเพิ่มเติม
89

ชื่อบริษัท : ABED BROTHERS TRADING

สินค้า : Beverage , Non-alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
90

ชื่อบริษัท : ABED BROTHERS TRADING

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก