รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
71

ชื่อบริษัท : Al Safina Restaurant

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
72

ชื่อบริษัท : Al-Abraaj

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
73

ชื่อบริษัท : Aroma Restaurant Cafe

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
74

ชื่อบริษัท : Bahrain Airport Services

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.bas.com.bh

อ่านเพิ่มเติม
75

ชื่อบริษัท : BAHRAIN GRAVITY TRADING

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ : http://www.gravitybahrain.com

อ่านเพิ่มเติม
76

ชื่อบริษัท : Bahrain Meat & Vegetable Factory

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
77

ชื่อบริษัท : BIN MAHMOOD CO.W.L.L.

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ : www.binmahmood.net

อ่านเพิ่มเติม
78

ชื่อบริษัท : FADEL INTERNATIONAL TRADING

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
79

ชื่อบริษัท : Fine Foods

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.finefoodbah.com

อ่านเพิ่มเติม
80

ชื่อบริษัท : General Trading & Food Processing Co

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : www.trafco.com

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก