รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
61

ชื่อบริษัท : HENRY & HENRY LTD.

สินค้า : Food additives

เว็บไซต์ : WWW.HENRYANDHENRYLTD.COM

อ่านเพิ่มเติม
62

ชื่อบริษัท : ETS. MANBROS INTERNATIONAL

สินค้า : Beverage , Alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
63

ชื่อบริษัท : MENTUS C.INVESTMENTS LTD.

สินค้า : Health Food

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
64

ชื่อบริษัท : SHARPMARK NIGERIA LTD.

สินค้า : Pasta & Noodles

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
65

ชื่อบริษัท : A. Ali Essa Aldaaysi Co. W.L.L.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
66

ชื่อบริษัท : Abdulla Ahmed Nass Group

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.aanass.net

อ่านเพิ่มเติม
67

ชื่อบริษัท : Al Jazira Cold Store Co. W.L.L.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.aljaziragroup.net

อ่านเพิ่มเติม
68

ชื่อบริษัท : AL MOFEED INTERNATIONAL EST.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
69

ชื่อบริษัท : Al Jazira Cold Store Co. W.L.L.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.aljaziragroup.net

อ่านเพิ่มเติม
70

ชื่อบริษัท : Al Osra Restaurants

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก