รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
51

ชื่อบริษัท : ELIOB (NIG) LTD.

สินค้า : Sauces , Spices & Seasonings

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
52

ชื่อบริษัท : FAMOBIS INTL COY LTD.

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
53

ชื่อบริษัท : Fek Sarl Nig. Ltd

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ : WWW.HENRYANDHENRYLTD.COM

อ่านเพิ่มเติม
54

ชื่อบริษัท : MAISHUNI PRIME BUSINESS LIMITED

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
55

ชื่อบริษัท : MARIPLUS NIG LTD.

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
56

ชื่อบริษัท : MENTUS C.INVESTMENTS LTD.

สินค้า : Health Food

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
57

ชื่อบริษัท : OHRDEV ASSOCIATES LTD

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
58

ชื่อบริษัท : PAULEKE & SON'S

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
59

ชื่อบริษัท : SALIMONU CO. NIGERIA LTD.

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : http://www.salimonu.com

อ่านเพิ่มเติม
60

ชื่อบริษัท : SHARPMARK NIGERIA LTD.

สินค้า : Pasta & Noodles

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก