รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
41

ชื่อบริษัท : Eight Stars Group

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
42

ชื่อบริษัท : GERBERA

สินค้า : Candies, Chocolates & Snacks

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
43

ชื่อบริษัท : QATAR DISTRIBUTION COMPANY

สินค้า : Beverage , Alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
44

ชื่อบริษัท : World Fruit Centre W.L.L,

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : http://www.wfc-qatar.com

อ่านเพิ่มเติม
45

ชื่อบริษัท : World Fruit Centre W.L.L,

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ : http://www.wfc-qatar.com

อ่านเพิ่มเติม
46

ชื่อบริษัท : Alube Export & Import Ltd

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
47

ชื่อบริษัท : BEDKO NIGERIA LTD.

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
48

ชื่อบริษัท : DANGOTE GROUP

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
49

ชื่อบริษัท : DANGOTE GROUP

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
50

ชื่อบริษัท : DIVINE STRATEGY INTERNATIONAL LTD.

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก