รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
31

ชื่อบริษัท : M&T LTD

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
32

ชื่อบริษัท : MULTISERVICE LLC

สินค้า : Beverage , Alcoholic beverage

เว็บไซต์ : www.partnerwine.com

อ่านเพิ่มเติม
33

ชื่อบริษัท : NIPRO ALLIED

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://niprogroup.com

อ่านเพิ่มเติม
34

ชื่อบริษัท : UNIVERSAL SODEX CO CATERING

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
35

ชื่อบริษัท : AL ARABIA NATIONAL FOOD COMPANY W.L.L.

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.7bholding.com

อ่านเพิ่มเติม
36

ชื่อบริษัท : Al Raed Trading Company W.L.L

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
37

ชื่อบริษัท : Al Raed Trading Company W.L.L

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ : www.alraedtrading.com

อ่านเพิ่มเติม
38

ชื่อบริษัท : Al Sahba Foodstuff Trading

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : www.alsahbafoods.com

อ่านเพิ่มเติม
39

ชื่อบริษัท : Al Sahba Foodstuff Trading

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ : www.alsahbafoods.com

อ่านเพิ่มเติม
40

ชื่อบริษัท : DOHA IMPORT & EXPORT CENTRE

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก