รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : PURSHOTAM DAMODAR & CO.

สินค้า : Dairy products

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : Quality Foods

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : Ramada Oman

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : VIPUL KUMAR ENTERPRISES CO.L.L.C.

สินค้า : YOGURT, MILK AND CREAM

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : AGRO-IMPORT LTD

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : APEX LIMITED

สินค้า : Beverage , Alcoholic beverage

เว็บไซต์ : www.mey.az/en/contacts.shtml

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : ARAMARK LTD

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : Caspian Crystal Company

สินค้า : Beverage , Alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : HAKAN FOODS

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : www.hakanfoods.az

อ่านเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : JIRTDAN

สินค้า : Bakery

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก