รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
11

ชื่อบริษัท : GROUPE AGRO-FROID,SPA

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
12

ชื่อบริษัท : DJAMEL FOODSTUFFS

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
13

ชื่อบริษัท : MOSS TRADING

สินค้า : Beverage , Non-alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
14

ชื่อบริษัท : S.N.C. ZAOUI IMPORT AND EXPORT

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
15

ชื่อบริษัท : MESLOUB ABDELAZIZ STE SAMY

สินค้า : Cereals , Grains & Flours

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
16

ชื่อบริษัท : CEVITAL,SPA

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ : www.cevital.com

อ่านเพิ่มเติม
17

ชื่อบริษัท : S.N.C. ZAOUI IMPORT AND EXPORT

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
18

ชื่อบริษัท : Assarain Food Products L.L.C

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.assarain.com

อ่านเพิ่มเติม
19

ชื่อบริษัท : PURSHOTAM DAMODAR & CO

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
20

ชื่อบริษัท : PURSHOTAM DAMODAR & CO.

สินค้า : Dairy products

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก