รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
131

ชื่อบริษัท : SOLICA GROUP -AMOL MEAT PRODUCTS CO. (AMP CO.)

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
132

ชื่อบริษัท : SRI SATYA POULTRY COMPANY

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
133

ชื่อบริษัท : TEHRAN TARFIEH

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
134

ชื่อบริษัท : UNION OF COOPERATIVE COMPANIES OF BORDER DWELLERS OF I.R.IAN

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ : WWW.SHANDALEH.COM

อ่านเพิ่มเติม
135

ชื่อบริษัท : UNION OF COOPERATIVE COMPANIES OF BORDER DWELLERS OF I.R.IAN

สินค้า : Cereals , Grains & Flours

เว็บไซต์ : WWW.SHANDALEH.COM

อ่านเพิ่มเติม
136

ชื่อบริษัท : AFERIAD IMPORT EXPORT

สินค้า : Cereals , Grains & Flours

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
137

ชื่อบริษัท : AGRIMATCO

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
138

ชื่อบริษัท : ALBERY BENGIO IMPORT-EXPORT

สินค้า : Sauces , Spices & Seasonings

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
139

ชื่อบริษัท : ALMA ROBINETTERIE

สินค้า : Beverage , Non-alcoholic beverage

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
140

ชื่อบริษัท : ALMA ROBINETTERIE

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก