รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
101

ชื่อบริษัท : FARTASH INTERNATIONAL TRADING CO

สินค้า : Canned foods

เว็บไซต์ : www.Foadreyco.com

อ่านเพิ่มเติม
102

ชื่อบริษัท : FARZAM CHEMICAL GROUP

สินค้า : Dairy products

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
103

ชื่อบริษัท : FOADREY P.J.S

สินค้า : Edible Fat & Oil

เว็บไซต์ : www.Foadreyco.com

อ่านเพิ่มเติม
104

ชื่อบริษัท : FOADREY P.J.S

สินค้า : Cereals , Grains & Flours

เว็บไซต์ : WWW.FOADREYCO.COM

อ่านเพิ่มเติม
105

ชื่อบริษัท : Haghighat Fruit

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : http://www.iranfruit.net

อ่านเพิ่มเติม
106

ชื่อบริษัท : IKAD TRADING NETWORK COMPANY

สินค้า : Dairy products

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
107

ชื่อบริษัท : IZADMEHR TABAN

สินค้า : Nuts

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
108

ชื่อบริษัท : MOHSEN COMPANY

สินค้า : Coffee & Tea

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
109

ชื่อบริษัท : NADIZADEH TRADING CO.

สินค้า : Candies, Chocolates & Snacks

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
110

ชื่อบริษัท : NIROO PARS

สินค้า : Fruit

เว็บไซต์ : WWW.NIROOPARS.COM

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก