รายชื่อผู้นำเข้าอาหารในต่างประเทศ


ผลการค้นพบ : 6,511 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
1

ชื่อบริษัท : Chop Kian Chuang

สินค้า : Beverage , Non-alcoholic beverage

เว็บไซต์ : http://www.ckcbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
2

ชื่อบริษัท : Chop Kian Chuang

สินค้า : Sugar, Sweeteners & Honey

เว็บไซต์ : www.ckcbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
3

ชื่อบริษัท : Chop Kian Chuang

สินค้า : Candies, Chocolates & Snacks

เว็บไซต์ : http://www.ckcbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
4

ชื่อบริษัท : Chop Kian Chuang

สินค้า : Nuts

เว็บไซต์ : http://www.ckcbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
5

ชื่อบริษัท : SHARIKAT BUNGA SEMERBAK

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม
6

ชื่อบริษัท : TGT Sendirian Berhad

สินค้า : Fish & seafood

เว็บไซต์ : http://www.tgtbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
7

ชื่อบริษัท : TGT Sendirian Berhad

สินค้า : Vegetables

เว็บไซต์ : http://www.tgtbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
8

ชื่อบริษัท : TGT Sendirian Berhad

สินค้า : Meat & Poultry

เว็บไซต์ : http://www.tgtbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
9

ชื่อบริษัท : TGT Sendirian Berhad

สินค้า : Dairy products

เว็บไซต์ : http://www.tgtbrunei.com

อ่านเพิ่มเติม
10

ชื่อบริษัท : YUH HUA TRADING CO.

สินค้า : Food additives

เว็บไซต์ :

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก