กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (WORLD HAPEX 2017)

   งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (WORLD HAPEX 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วันที่ 13 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60

  • เทศกาลรอมฏอน (RAMADAN CITY 2017) ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   เทศกาลรอมฏอน 2560 (RAMADAN CITY 2017) จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล และอาหาร เครื่องดื่ม ที่น่าสนใจ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   วันที่ 10 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60

  • การแสดงสินค้าฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2016”

   วันที่ 9 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59