วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง (นครปฐม)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง (นครปฐม)

ที่อยู่ : 88/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 034-980189

อีเมล์ : banana@plearn-banana.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก