บริษัท แม็คโครฟู้ด จำกัด (ปทุมธานี) (ให้คำปรึกษาเอง)

ผลิตโดย : บริษัท แม็คโครฟู้ด จำกัด (ปทุมธานี) (ให้คำปรึกษาเอง)

ที่อยู่ : 20/2 หมู่ที่8 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : anucha87@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก