บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด (สมุทรสาคร)

ผลิตโดย : บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด (สมุทรสาคร)

ที่อยู่ : 27/3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-4575206

อีเมล์ : afpsupply@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก