บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด (กทม.)

ผลิตโดย : บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด (กทม.)

ที่อยู่ : 37/25-26 หมู่ที่ 10 ซอยเอกชัย 16 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-8930101

อีเมล์ : pandpfoodandbeverage@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก