วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน (สิงห์บุรี)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน (สิงห์บุรี)

ที่อยู่ : 31/2 หมู่ที่ 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : yardrung.k@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก