บริษัท อรภัทร ฟู้ด จำกัด (กรุงเทพฯ) (สมัครเข้าร่วมเอง)

ผลิตโดย : บริษัท อรภัทร ฟู้ด จำกัด (กรุงเทพฯ) (สมัครเข้าร่วมเอง)

ที่อยู่ : 41/24 ถ.ริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-4766369

อีเมล์ : onanong@orapatfood.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก