วิสาหกิจชุมชนตำนานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนตำนานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว

ที่อยู่ : 69/10 หมู่ที่ 9 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : notjaros@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก