กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ

ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 2 ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : sirirath_r@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก