วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหกหลัง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหกหลัง

ที่อยู่ : 4/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : meepanm@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก