บริษัท วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท วงษ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 056-477141

อีเมล์ : wongchai-rice@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก