วิสาหกิจชุมชน บ้านขนมสมุนไพรไทย

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชน บ้านขนมสมุนไพรไทย

ที่อยู่ : 79/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 037-291175

อีเมล์ : wan1999.p@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก