วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค (คุณโนรี)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค (คุณโนรี)

ที่อยู่ : 15/4 หมู่ที่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 036-369469

อีเมล์ : bankajeab@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก