บริษัท เอฟเฟคทีฟ มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เอฟเฟคทีฟ มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ : 17/11 หมู่ที่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 14000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-6785500

อีเมล์ : duangdao1410@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก