บริษัท ออฟพิมุส จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ออฟพิมุส จำกัด

ที่อยู่ : 42/17 ม. 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-3056649

อีเมล์ : pueng.l@bananasjoe.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก