บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 1 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 038-473373

อีเมล์ : kaijaerice.qc@outlook.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก