วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านอสม.บ้านคลองเนียง หมู่ 12

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านอสม.บ้านคลองเนียง หมู่ 12

ที่อยู่ : 294 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : 085-0686420

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก