วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้ง

ที่อยู่ : 140/1 หมู่ที่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก