วิสาหกิจชุมชนพังกาลอดฟาร์ม

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนพังกาลอดฟาร์ม

ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก