จ๊ะปิก คลองรั้ว (กระบี่)

ผลิตโดย : จ๊ะปิก คลองรั้ว (กระบี่)

ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก