กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

ที่อยู่ : 23 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก