บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด

ที่อยู่ : 26/3 ถ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 076-219624

อีเมล์ : arpa.methee@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก