วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่(ภูเก็ต)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่(ภูเก็ต)

ที่อยู่ : 27/1 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก