บริษัท ไบโอเอเซีย จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ไบโอเอเซีย จำกัด

ที่อยู่ : 279/1 หมู่ที่ 8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-174185

อีเมล์ : sukanya@bioasia.co.th

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก