บริษัท อานันทพร จำกัด (เชียงราย)

ผลิตโดย : บริษัท อานันทพร จำกัด (เชียงราย)

ที่อยู่ : 336 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-774667

อีเมล์ : rachot_a@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก