บริษัท เคิร์ลเบอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เคิร์ลเบอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 5 ต.หางตง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-122101

อีเมล์ : oui0804@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก