บริษัท สวนกนกอัณณ์ จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท สวนกนกอัณณ์ จำกัด

ที่อยู่ : 360/1 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปิ๋ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 02-9420807

อีเมล์ : suankanokan@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก