ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล (ลำปาง)

ผลิตโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล (ลำปาง)

ที่อยู่ : 116/1 หมู่ที่ 7 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 054-346022

อีเมล์ : phaktila36@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก