บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่13 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-369733

อีเมล์ : bio_9913@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก