เจเอ็มธัญพืช

ผลิตโดย : เจเอ็มธัญพืช

ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 ซอย 5 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-848739

อีเมล์ : j_aim1963@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก