บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด

ที่อยู่ : 157/67 หมู่ที่ 10 ถ.ชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : danita.toh@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก