ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญา สมุนไพร (ลำปาง)

ผลิตโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญา สมุนไพร (ลำปาง)

ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : lovetobethai@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก