วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านแม่ทะ (ลำปาง)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านแม่ทะ (ลำปาง)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 3 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : jdaimushrooms@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก