สหกรณ์เกษตรสันป่าตอง จำกัด (เชียงใหม่)

ผลิตโดย : สหกรณ์เกษตรสันป่าตอง จำกัด (เชียงใหม่)

ที่อยู่ : 157 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 053-311309

อีเมล์ : sanpatongcoop@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก