วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ

ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก