วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุ้งสิเกา

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุ้งสิเกา

ที่อยู่ : 69/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : siriwanrinuy@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก