บ้านพิณสวรรค์

ผลิตโดย : บ้านพิณสวรรค์

ที่อยู่ : 112 หมู่ที่6 ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก