วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปลวกล้อนน้ำผุด

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปลวกล้อนน้ำผุด

ที่อยู่ : 143/2 หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก